Thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng và Cao đẳng nghề lên Đại học năm 2019

11/01/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

- Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng ngành tương đương của các trường Đại học và Cao đẳng.

- Sinh viên tót nghiệp Cao đẳng nghề ngành tương đương của các trường Cao đẳng nghề.

- Sinh viên tốt nghiệp Trung cấp ngành tương đương của các trường Trung cấp.

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ MÔN THI

STT NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH CHUYÊN NGÀNH MÔN THI TUYỂN (3 môn)
Toán
A Hệ Cao đẳng lên Đại học     Cơ sở ngành Chuyên ngành
1 Kỹ thuật mỏ 7520601 Khai thác mỏ Phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn Khai thác mỏ
2 Kỹ thuật tuyển khoáng 7520607 Tuyển khoáng và tuyển luyện quặng kim loại Cơ sở tuyển khoáng Lấy mẫu kiểm tra và điều khiển quá trình công nghệ tuyển
3 Kỹ thuật xây dựng  7580201 - Xây dựng công trình ngầm và mỏ
- Xây dựng công trình ngầm
- Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
- Xây dựng hạ tầng cơ sở
Vật liệu xây dựng Tổ chức và quản lý thi công
4 Kỹ thuật địa chất 7520501 - Kỹ thuật địa chất
- Địa chất công trình - Địa kỹ thuật
- Địa chất thủy văn - Địa chất công trình
- Nguyên liệu khoán
- Địa chất thăm dò
Địa chất các mỏ khoáng Phương pháp tìm kiếm - thăm dò khoáng sản
5 Địa chất học 7440201 Địa chất học Địa chất đại cương Địa chất cấu tạo
6 Địa kỹ thuật xây dựng 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng Địa chất công trình Cơ học đất
7 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 7520503 - Trắc địa
- Trắc địa mỏ và Công trình
- Địa chính
- Bản đồ
Trắc địa ảnh, viễn thám và Hệ thông tin địa lý
Lý thuyết sai số Trắc địa cơ sở (Trắc địa phổ thông)
8 Quản lý đất đai 7850103 Quản lý đất đai Địa chính đại cương Hệ thống chính sách đất đai
9 Kỹ thuật điện 7520201 - Điện công nghiệp
- Hệ thống điện
- Điện - Điện tử
Lý thuyết mạch điện Hệ thống cung cấp điện
10 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 Tự động hóa Lý thuyết điều khiển tự động Truyền động điện
11 Kỹ thuật Cơ khí  7520103 - Máy và thiết bị mỏ
- Máy và Tự động thủy khí
- Công nghệ chế tạo máy
- Cơ khí ô tô
Nguyên lý chi tiết máy - Máy và thiết bị Mỏ
- Công nghệ chế tạo
12 Quản trị kinh doanh 7340101 - Quản trị kinh doanh
- Quản trị kinh doanh Dầu khí
- Quản trị kinh doanh Mỏ
- Quản trị thương mại điện tử
Quản trị học Quản trị Marketing
13 Kế toán 7340301 - Kế toán
- Kế toán tài chính công
Tài chính - tiền tệ Kế toán tài chính
14 Tài chính ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng Nguyên lý kế toán Tài chính doanh nghiệp
15 Công nghệ thông tin 7480201 - Tin học kinh tế
Công nghệ phần mềm
- Mạng máy tính
- Khoa học máy tính ứng dụng
Cơ sở ngành CNTT Chuyên ngành CNTT
16 Kỹ thuật Dầu khí 7520604 - Khoan khai thác
- Khoan thăm dò khảo sát
- Thiết bị dầu khí
- Địa chất dầu khí
Kỹ thuật dầu khí đại cương Công nghệ khoan dầu khí
17 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 Lọc - hóa dầu Hóa hữu cơ Quá trình công nghệ hóa học
18 Kỹ thuật địa vật lý 7520502 Địa vật lý Địa chất cấu tạo Địa vật lý đại cương
19 Kỹ thuật môi trường 7520320 -Địa sinh thái và công nghệ môi trường
- Kỹ thuật môi trường
Cơ sở địa sinh thái - Địa môi trường Quan trắc và xử lý số liệu môi trường
B Hệ Cao đẳng nghề lên Đại học     Cơ sở ngành Chuyên ngành
1 Kỹ thuật công trình xây dựng  7580201 - Xây dựng công trình ngầm và mỏ
- Xây dựng công trình ngầm
- Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
- Xây dựng hạ tầng cơ sở
Vật liệu xây dựng Tổ chức và quản lý thi công
2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 Tự động hóa Lý thuyết điều khiển tự động Truyền động điện
3 Kỹ thuật Cơ khí 7520103 - Máy và thiết bị mỏ
- Máy và Tự động thủy khí
- Công nghệ chế tạo máy
- Cơ khí ô tô
Nguyên lý chi tiết máy Công nghệ chế tạo
4 Kế toán 7340301 - Kế toán
- Kế toán tài chính công
Tài chính - tiền tệ Kế toán tài chính
5 Kỹ thuật Dầu khí 7520604 - Khoan khai thác
- Khoan thăm dò khảo sát
- Thiết bị dầu khí
- Địa chất dầu khí
Kỹ thuật dầu khí đại cương Công nghệ khoan dầu khí
C Hệ Trung cấp lên Đại học     Cơ sở ngành Chuyên ngành
1 Kế toán 7340301 - Kế toán
- Kế toán tài chính công
Tài chính - tiền tệ Kế toán tài chính

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI (Theo mẫu thống nhất của trường)

1. Phiếu tuyển sinh có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương;

2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng nghề, Cao đẳng (bản sao có công chứng);

3. Bảng điểm tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng nghề, Cao đẳng (bản sao có công chứng);

4. Học bạ và bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng);

5. Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

6. Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có);

7. Bốn ảnh 3x4, 3 phong bì có dán tem và ghi đầy đủ, chính xác địa chỉ người nhận.

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ HỌC PHÍ

* Phương thức tuyển sinh

- Thi tuyển sinh: 3 môn (Toán, Cơ sở ngành và chuyên ngành)

- Xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Học phí đào tạo

Học phí được thu dựa trên só tín chỉ của từng học phần với mức học phí/ 1 tín chỉ, học phí được thu theo quyết định học phí hiện thành của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất áp dụng cho hệ đào tạo liên thông chính quy theo từng ngành đào tạo.

V. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ THI TUYỂN SINH

STT Nội dung công việc Đợt 1 Đợt 2
1 Đăng ký dự thi tháng 6/2019 tháng 9/2019
2 Học bổ túc kiến thức và ôn tập tháng 6-8/2019 tháng 10-12/2019
3 Thi tuyển tháng 8/2019 tháng 12/2019
4 Nhập học tháng 9/2019 tháng 1/2020

Hồ sơ nộp tại Phòng Đào tạo Đại học (P.203), tầng 2 nhà C12 tầng, khu A, Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại bộ phận tuyển sinh: (024) 38386214

 

File đính kèm