Lịch thi tuyển sinh Đại học Hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018

10/12/2018

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018

1- CHIỀU NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2018

17h30 : - HĐTS phổ biến Quy chế tuyển sinh và lịch thi;

             - Giải quyết các thủ tục còn thiếu, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh;           

2- SÁNG NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2018 (THI MÔN TOÁN)

7h00      : Họp chung điểm thi; CBCT rút thăm phòng thi, nhận túi tài liệu phòng thi.

7h30     : CBCT ghi số báo danh lên bàn cho từng thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

7h45     : CBCT thứ nhất nhận túi đề thi tại Ban chỉ đạo điểm thi.

8h00     : CBCT thứ nhất mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh.

8h15     : Thí sinh làm bài thi.

8h30     : CBCT thu đề thi còn dư tại phòng thi bàn giao cho thư ký điểm thi tại phòng thi.

11h00’     : CBCT thông báo thí sinh còn 15 phút làm bài.

11h15’     : CBCT thu bài thi và bàn giao cho Ban chỉ đạo điểm thi.

3- CHIỀU NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2018 (THI MÔN VẬT LÝ)

13h00   : Họp chung điểm thi; CBCT rút thăm phòng thi, nhận túi tài liệu phòng thi.

13h30   : CBCT ghi số báo danh lên bàn cho từng thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

13h45  : CBCT thứ nhất nhận túi đề thi tại Ban chỉ đạo điểm thi.

14h00   : CBCT thứ nhất mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh.

14h15   : Thí sinh làm bài thi.

14h30   : CBCT thu đề thi còn dư tại phòng thi bàn giao cho thư ký điểm thi tại phòng thi.

17h00’     : CBCT thông báo thí sinh còn 15 phút làm bài.

17h15’     : CBCT thu bài thi và bàn giao cho Ban chỉ đạo điểm thi.

4- SÁNG NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2018 (THI MÔN HÓA HỌC)

7h00      : Họp chung điểm thi; CBCT rút thăm phòng thi, nhận túi tài liệu phòng thi.

7h30     : CBCT ghi số báo danh lên bàn cho từng thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

7h45     : CBCT thứ nhất nhận túi đề thi tại Ban chỉ đạo điểm thi.

8h00     : CBCT thứ nhất mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh.

8h15     : Thí sinh làm bài thi.

8h30     : CBCT thu đề thi còn dư tại phòng thi bàn giao cho thư ký điểm thi tại phòng thi.

11h00’  : CBCT thông báo thí sinh còn 15 phút làm bài.

11h15’   : CBCT thu bài thi và bàn giao cho Ban chỉ đạo điểm thi.

HIỆU LỆNH

TT

Nội dung

Sáng

15/12/2018

Chiều

15/12/2018

Sáng

16/12/2018

Hiệu lệnh

1

Giờ gọi thí sinh vào phòng thi

7h30

13h30

7h30

Ba hồi trống (hoặc kẻng)

2

Giờ mở đề thi và phát đề thi

8h00

14h00

8h00

Một hồi 6 tiếng trống (kẻng)

3

Giờ bắt đầu làm bài thi

8h15

14h15

8h15

Một hồi trống (hoặc kẻng)

4

Giờ thu bài thi

11h15

17h15

11h15

Hai hồi trống (hoặc kẻng)

Chú ý:

            - Khi được gọi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình Chứng minh nhân dân.

            - Văn bằng 2 thi hai môn Toán và Vật lý, thời gian mỗi môn thi 120 phút.

Quốc Dũng

(HĐTS)