Thông báo điểm trúng tuyển thi đại học văn bằng 2 hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học và Liên thông Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2019

23/09/2019

Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi đại học văn bằng 2 hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học và Liên thông Cao đẳng lên Đại học

File đính kèm