Thông báo điểm trúng tuyển thi đại học văn bằng 2 hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học và Liên thông Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2019

23/09/2019

Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi đại học văn bằng 2 hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học và Liên thông Cao đẳng lên Đại học

Lịch thi tuyển sinh văn bằng 2 đợt 1 năm 2019

11/09/2019

Lịch thi tuyển sinh văn bằng 2 đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019

11/01/2019

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ Khoa học - Kỹ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 64 năm 2018

LỊCH THI TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018

11/09/2018

LỊCH THI TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018

Thông báo tuyển sinh đai học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018

09/01/2018

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ Khoa học - Kỹ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 63 đợt 1 năm 2018.

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

28/09/2017

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ Khoa học - Kỹ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 62 đợt 2 năm 2017.

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vùa làm Vừa học năm 2017

25/07/2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa học vừa làm năm 2017

01/03/2017

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh đại học hình thức Vừa học vừa làm (Hệ tại chức cũ) năm 2017.