Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy năm 2022

20/01/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học (liên thông dọc) năm 2021 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy năm 2021

29/03/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học (liên thông dọc) năm 2021 như sau: