Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018

11/05/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018 với số lượng 430 học viên cao học và 20 nghiên cứu sinh các ngành, chuyên ngành kèm theo chỉ tiêu dự kiến như sau:

Tải về tại đây