Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy năm 2020

26/04/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy cấp bằng kỹ sư và cử nhân, học tại trường năm 2020 như sau

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 chính quy năm 2019

11/01/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy cấp bằng kỹ sư và cử nhân, học tại trường năm 2019 như sau:

Thông báo về việc tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy năm 2018

09/01/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy cấp bằng kỹ sư và cử nhân, học tại trường năm 2018

Lịch thi tuyển sinh văn bằng 2 đợt 2 năm 2017

22/11/2017

Lịch thi tuyển sinh văn bằng 2 đợt 2 năm 2017

Thông báo về việc tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy năm 2017

28/09/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy cấp bằng kỹ sư và cử nhân, học tại trường năm 2017 như sau:

Thông báo điểm trúng tuyển thi liên thông trung cấp, cao đẳng nghề và cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 đại học hệ chính quy

08/09/2017

1. Thông báo điểm trúng tuyển thi liên thông trung cấp, cao đẳng nghề và cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 đại học hệ chính quy 2. Thủ tục nhập học

Thông báo lịch thi tuyển sinh văn bằng 2 đợt 1 năm 2017

17/08/2017

Lịch thi tuyển sinh văn bằng 2 đợt 1 năm 2017

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy năm 2017

06/06/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hệ chính quy văn bằng hai năm 2017

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 Đại học hệ chính quy năm 2017

28/02/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hệ chính quy văn bằng hai năm 2017