Thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học năm 2020

26/04/2020

Trường Đại học Mỏ-Địa chất thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học

Tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng và Cao đẳng nghề lên Đại học năm 2019

11/01/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 1 NĂM 2018

11/09/2018

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 1 NĂM 2018

Thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2018

09/01/2018

Trường Đại học Mỏ-Địa chất thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học:

Lịch thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2017

22/11/2017

Lịch thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2017

Tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học đợt 2 năm 2017

28/09/2017

Trường Đại học Mỏ-Địa chất thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học:

Thông báo điểm trúng tuyển thi liên thông trung cấp, cao đẳng nghề và cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 đại học hệ chính quy

08/09/2017

1. Thông báo điểm trúng tuyển thi liên thông trung cấp, cao đẳng nghề và cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 đại học hệ chính quy 2. Thủ tục nhập học

Thông báo lịch thi tuyển sinh liên thông đợt 1 năm 2017

17/08/2017

Lịch thi tuyển sinh liên thông đợt 1 năm 2017

Tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2017

13/04/2017

Thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2017